Năvodari, Constanța

+15°C

Politica de confidențialitate

 1. ACCEPTARE

 Acest acord stabilește folosirea de către dumneavoastră a site-ului de internet localizat la adresa www.hotelnautic.ro (denumit in continuare “site”) şi că sunteți de acord cu furnizarea datelor cu caracter personal și înțelegeți că serviciile hoteliere şi de turism nu pot fi prestate fără furnizarea datelor personale solicitate. Vă rugăm să citiți cu atenție termenii si condițiile de folosire prezentate mai jos înainte de a folosi sau de a obține orice material, produse sau servicii prin intermediul site-ului www.hotelnautic.ro.

S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L. utilizează informațiile personale pentru o mai bună înțelegere a nevoilor dumneavoastră, pentru a vă ajuta să finalizaƫi tranzacții sau comenzi, de a comunica, pentru a vă oferi servicii și suport, pentru a vă ține la curent cu serviciile furnizate și cu ofertele speciale și de sezon. Ocazional, folosim informațiile furnizate pentru a lua legătura cu dumneavoastră în scopul unor cercetări referitoare la serviciile furnizate de noi, în scopul de a optimiza serviciile oferite și de a fi pe măsura exigențelor dumneavoastră. Respectăm caracterul privat și securitatea informației furnizate atunci când utilizați acest site, inclusiv a datelor cu caracter privat, scop în care aplicăm prezenta politică. În cazul în care dumneavoastră puneți în mod voluntar la dispoziția S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L. orice date cu caracter personal, prin aceasta vă dați acordul ca S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L., în scopul și pe durata determinată de specificul tranzacției, să înregistreze aceste date și să le administreze.

 1. ÎNREGISTRAREA DATELOR

 S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L. prelucrează datele furnizate de dumneavoastră în vederea:

 • prestării serviciilor turistice;
 • efectuării de rezervări prin sistemele de rezervare online sau offline utilizate de Societate;
 • completării fișei de cazare și la efectuarea formalităților de plată;
 • transmiterii/recepționării de oferte de publicitate și marketing;
 • realizării unui interes legitim al societății sau al terțului căruia îi sunt dezvăluite datele pentru care v-ați dat consimțământul în momentul accesării serviciului.

Politica de confidențialitate descrie:

 • Scopul pentru care colectăm și modul în care folosim datele cu caracter personal;
 • Modul în care colectăm date cu caracter personal;
 • Temeiul procesării pentru scopul de mai sus;
 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm;
 • Perioada de stocare în vederea procesării;
 • Drepturile dumneavoastră și modul în care puteți să le exercitați;
 • Către cine putem transmite aceste date.

De asemenea, dorim să vă facem cunoscute măsurile pe care le luăm pentru a garanta securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal precum și modul în care ne puteți contacta în chestiuni legate de confidențialitate și de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 1. UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L. administrează și utilizează datele personale primite în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare. Orice date financiare colectate sunt folosite exclusiv pentru prelucrarea plaților autorizate prin serviciul de rezervări online.

Folosind proceduri interne stricte bazate pe reglementările legii nr. 677/2001 completată si modificată prin Legea nr. 506/2004, avem grijă ca datele cu caracter personal colectate să nu fie folosite în alte scopuri decât cele pentru care v-ați dat consimțământul.

Astfel, în cele ce urmează vă expunem cazurile în care societatea noastră colectează datele dumneavoastră:

3.1. Dacă sunteți un oaspete sau un potențial oaspete al Nautic Sport & Luxury Club:

Avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

3.1.1. Pentru a vă oferi serviciile noastre

Vă solicităm date pentru a vă oferi serviciile noastre:

 • a vă putea rezerva camere și alte servicii în complexul nostru; temeiul de prelucrare a datelor este în acest caz executarea unui contract;
 • a vă putea caza într-una dintre unităƫile noastre de cazare NAUTIC SPORT şi NAUTIC LUXURY; prelucrarea datelor cu caracter personal se face, în acest caz, în baza unei obligații legale;
 • a vă înscrie în programul de loialitate (opțional), având ca temei de prelucrare interesul legitim complexului;

3.1.2.  Pentru a comunica cu dumneavoastră

Este important pentru noi să putem comunica cu dumneavoastră în scopuri variate, cum ar fi acela de a afla care sunt opiniile dumneavoastră asupra serviciilor noastre, acela de a soluționa diverse sesizări ale dumneavoastră sau acela de a vă putea oferi servicii personalizate, oferite în timp util, în format electronic.

3.1.3.  Obligație legală

În anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare.

3.1.4.  Trimiterea de informări (newsletter)

Vă solicităm date pentru a vă trimite informări comerciale / newslettere, în format electronic. Pentru acest lucru vă cerem consimțământul / acordul și vă solicităm adresa de poștă electronică, în mod expres; avem ca temei al prelucrării interesul nostru legitim.

Vă puteți retrage oricând consimțământul, exprimând astfel opțiunea dumneavoastră de a nu mai primi newsletter-ul nostru în viitor, făcând click pe „dezabonare” atunci când primiți e-mailul respectiv.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, telefonul, adresa / domiciliul, adresa de poștă electronică (opțional) precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

3.2. Dacă sunteți un angajat sau un alt tip de colaborator

3.2.1. Pentru a intra în relații contractuale cu noi (Contract Individual de Muncă etc.)

Vă solicităm datele impuse de lege pentru a încheia contracte de muncă cu noi, în temeiul unei obligații legale: nume, prenume, domiciliu, data și locul nașterii, coordonatele actului de identitate, acte de studii, cazier judiciar (atunci când este cazul).

3.2.2. Pentru a comunica cu dumneavoastră

Pentru a putea comunica cu dumneavoastră în timp util vă putem solicita numărul de telefon și adresa de poștă electronică.

3.3. Dacă doriți să vă angajați la Nautic Sport & Luxury Club

Utilizăm datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul Nautic Sport & Luxury Club, inclusiv în ceea ce privește programele noastre de „internship”. Ne bazăm prelucrările pe interesul de potențială încheiere și derulare a unui contract de muncă.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, adresa de poștă electronică, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV, detaliile privind educația şi instruirea, calificările profesionale, precum şi alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct.

3.4. Dacă sunteți un partener de afaceri / furnizor

3.4.1. Pentru a ține legătura cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a păstra contactul direct și a menține relația contractuală cu dumneavoastră. Colectăm aceste date având ca temei încheierea de contracte comerciale.

3.4.2.  Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră cu privire la orice probleme relevante legate de relația noastră contractuală.

3.4.3.  Obligație legală

În anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare.

3.5. Dacă sunteți un vizitator în spațiile NAUTIC SPORT & LUXURY CLUB

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a asigura securitatea, bunurilor și personalului nostru. În acest caz, ne bazăm procesarea datelor pe interesul legitim al NAUTIC SPORT & LUXURY CLUB (SC Agrement Sport Club SRL) și anume protecția acestor spații, active și personalului.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dumneavoastră precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct, la solicitarea noastră, precum și imaginile dumneavoastră înregistrate cu ajutorul sistemului de supraveghere video.

3.6. Dacă sunteți utilizator al site-ului noastru de internet – www.hotelnautic.ro

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră atunci când vizitați site – ul nostru de internet în scopul de a monitoriza traficul și de a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm în această activitate de procesare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura buna funcționare a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării unui site Internet și adresa IP de la care a fost accesat site-ul respectiv.

Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi: o obligație legală (în cazul în care S.C. Agrement Sport Club S.R.L. este obligată legal să divulge anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea unui contract încheiat de S.C. Agrement Sport Club S.R.L. în contextul unei anumite tranzacții sau interesul legitim al S.C. Agrement Sport Club S.R.L. de a efectua o tranzacție în cel mai eficient mod.

Serviciul de rezervare online este asigurat prin intermediul unui website partener; atunci când accesați acest serviciu, termenii și condițiile care se aplică sunt cele menționate pe acel website. Vă sfătuim să îi consultați.

3.7. Furnizarea de date cu caracter personal

Atunci când datele cu caracter personal vă sunt solicitate direct dumneavoastră, NAUTIC SPORT & LUXURY CLUB (S.C. Agrement Sport Club S.R.L.) vă solicită să furnizați toate categoriile de date pe care le solicităm în scopurile menționate anterior, deoarece altfel nu ne vom putea îndeplini activitatea specifică.

Dacă furnizați către NAUTIC SPORT & LUXURY CLUB (S.C. Agrement Sport Club S.R.L.) date cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să comunicați acestora, înainte de o astfel de furnizare de date, modalitatea în care NAUTIC SPORT & LUXURY CLUB (S.C. Agrement Sport Club S.R.L.) intenționează să proceseze datele lor cu caracter personal, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

3.8. Transmiterea de date cu caracter personal către terți

Deși, ca o regulă generală, noi nu divulgăm datele dumneavoastră personale către terţi, există posibilitatea:

 • de a dezvălui datele de contact către furnizorii noștri de servicii de marketing (numai cu consimțământul dumneavoastră);
 • de a dezvălui datele de contact către furnizorii noștri de servicii de IT de sondare a gradului de satisfacție (numai cu consimțământul dumneavoastră);
 • dacă există obligația legală de transmitere a datelor personale relevante către autorități publice, în contextul furnizării de către noi a serviciilor solicitate de dumneavoastră;

3.9. Durata procesării

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă cât mai scurtă de timp, atât cât este minimul necesar pentru buna desfășurare a activității noastre – de regulă 24 de luni. Există însă situații în care legislația în vigoare impune păstrarea anumitor seturi de date pe perioade mai îndelungate de timp.

3.10. Drepturile dumneavoastră

În calitate de titular al datelor cu caracter personal, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi şi, dacă este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul de rectificare – vă permite să rectificați datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte;
 • dreptul la ștergere – vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri, ca de exemplu:
 1. dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate;
 2. dacă procesarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră și dacă v-ați retras consimțământul, sau acesta a expirat sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru procesarea datelor dumneavoastră personale;
 3. instanță sau o autoritate de reglementare a decis că datele dumneavoastră cu caracter personal în cauză trebuie șterse;
 4. dacă se dovedește că datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod ilegal;
 • dreptul la restricționare – vă permite să obțineți restricția de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu, atunci când contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe;
 • dreptul de a obiecta – vă permite să obiectați la procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condițiile și în limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat.

Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre astfel de drepturi prin depunerea la noi, în calitatea noastră de operator de date, o cerere scrisă către societatea noastră, Agrement Sport Club SRL cu sediu corespondenƫă şi punct de lucru în Str. B3, Nr. 47, Năvodari, zona Beach Land, judeƫul Constanƫa sau prin e-mail la adresa contact@hotelnautic.ro.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitatea sa de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale.

Ne-am angajat să tratăm întotdeauna solicitările dumneavoastră cu cea mai mare atenție și puteți adresa orice întrebări pentru a primi răspuns în cel mai scurt timp posibil.

 1. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru evitarea utilizării fără drept a datelor personale, S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L. utilizează proceduri interne și tehnologii de securitate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate din website-ul www.hotelnautic.ro

 1. INFORMARE

Nu sunteți obligat(ă) să ne furnizați datele dumneavoastră în scopurile menționate la articolul 1 de mai sus. Pentru datele furnizate de dumneavoastră prin intermediul acestui site, asigurăm administrarea acestora în condiții de siguranță și vă garantăm drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora și de Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (dreptul de acces, de intervenție, de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale, de a vă adresa justiției, de a va opune în viitor prelucrării și de a solicita ștergerea lor. Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteți scrie la urmatoarea adresa: Str. B3, Nr. 47, Năvodari, Jud. Constanƫa, cod postal 905700, sau e-mail: contact@hotelnautic.ro.

 1. LEGISLAȚIE

Respectăm cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Prezenta politică de confidențialitate se supune legislației române în vigoare. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul nostru. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, litigiul va fi deferit instanțelor de judecată competente material și territorial.

 

Termeni şi condiții utilizare

Acordul privind informaƫiile conƫinute în site şi folosirea acestuia:

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE FOLOSIRE PREZENTATE MAI JOS ÎNAINTE DE A FOLOSI SAU DE A OBŢINE ORICE MATERIALE, INFORMAŢII, PRODUSE SAU SERVICII prin intermeniul web-site-ului www.hotelnautic.ro. ACCESÂND www.hotelnautic.ro, VĂ ANGAJAŢI SĂ ACCEPTAŢI, FĂRĂ LIMITARE SAU CALIFICARE, TOŢI ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE. Dacă nu acceptaƫi aceşti Termeni şi Condiƫii vă rugam să părăsiƫi site-ul www.hotelnautic.ro .

 1. Termeni și condiții de utilizare

Acest document se referă la condițiile în care poate fi utilizat site-ul www.hotelnautic.ro. Accesând sau utilizând site-ul www.hotelnautic.ro, sunteți de acord cu termenii și condițiile de mai jos. Acest site este deținut de S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L.. Ne rezervăm dreptul, să schimbăm, să modificăm, să adăugăm sau să ștergem părți ale acestor termeni în orice moment, fără nici o notificare, și, în măsura în care nu se prevede altfel, aceste modificări vor deveni efective imediat; ca atare vă rugăm să verificați periodic schimbările în acești termeni. Faptul că veți continua să folosiți site-ul după efectuarea modificărilor la acest acord va însemna că acceptați aceste modificări.

 1. Drepturile utilizatorului

Utilizatorul www.hotelnautic.ro are dreptul să vizualizeze site-ul pe monitorul calculatorului, să tipărească parți ale conținutului site-ului pe suport de hârtie și să salveze pagini in format electronic doar în scopuri personale, non-comerciale. Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislația română. În mod nelimitat site-ul și serviciile oferite de site nu sunt disponibile pentru persoanele sub 18 ani. Materialele localizate în sau prin site sunt furnizate de noi numai în scopuri de informare.

 1. Obligaƫiile utilizatorului

Acest Site, împreună cu toate modulele și materialele sale, este proprietatea înregistrată a S.C. Agrement Sport Club S.R.L.

Sunteți de acord sa respectați următoarele obligații incluzând și fără a se limita la:

Obligativitatea de a nu copia, reproduce, republica, încărca, posta, modifica, transmite sau distribui fără permisiunea lui S.C. Agrement Sport Club S.R.L. a site-ului si a materialelor prezentate. Folosirea neautorizată a acestui site și / sau a materialelor conținute în acest site poate încălca legea copyrightului, a mărcilor comerciale, legile privind proprietatea intelectuală sau alte legi.

Interzicerea transmiterii materialelor politice, pornografice, rasiste sau a altor materiale care contravin legii.

Interzicerea de a crea baze de date sau manuale prin descărcarea pagina cu pagina a conținutului site-ului. Copiile vor fi făcute doar conform termenilor de utilizare.

Informația pe care ne-o furnizați nu trebuie să conțină viruși, „Cai Troieni”, viermi, bombe logice sau alte metode de programare pentru calculatoare cu scopul de a interfața sau intercepta sistemul nostru.

Cererile privind redistribuirea sau republicarea de conținut vor fi adresate către S.C. Agrement Sport Club S.R.L. la adresa: contact@hotelnautic.ro.

 1. Conținut exterior

În conținutul site-ului nostru poate fi inclus conținut, modul statistici, adrese către si de la site-uri externe sau alte materiale de la părți terțe. Acestea sunt pentru că le consideram ca fiind de interes pentru dumneavoastră sau pentru S.C. Agrement Sport Club S.R.L.. Ne declinăm orice responsabilitate fată de acuratețea, conținutul sau disponibilitatea informațiilor găsite pe site-uri care au legătură cu site-ul. Conținutul acestor site-uri se poate schimba fără să primim notificare în acest sens, de aceea nu suntem răspunzători pentru conținutul, serviciile sau alte situații în legătură cu sau provenite din orice alt site. Aceste alte site-uri pot permite propriile lor cookies către utilizatori, pot colecta date, solicita informații.

Ce sunt cookie-urile?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut şi ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur şi simplu “cookie”) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet “pasiv” (nu conƫine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaƫiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părƫi: numele şi conƫinutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenƫă a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului. Datorită cookie-urilor, site-ul reƫine, pe o perioadă de timp, acƫiunile şi preferinƫele dumneavoastră (login, limba, dimensiunea caracterelor şi alte preferine de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceƫi ori de cate ori reveniƫi la site sau navigaƫi de pe o pagină pe alta.

Cum şi de ce folosim cookie-uri?

Folosim cookies pentru a îmbunătăƫi utilizarea şi funcƫionalitatea site-ului nostru şi pentru a înƫelege mai bine modul în care vizitatorii utilizează acest site, precum şi serviciile oferite de către acestea. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastră ne oferă o modalitate uşoara şi convenabilă pentru a personaliza sau a îmbunătăƫi experienƫa dumneavoastră pe site-ul nostru şi pentru a face următoarea vizită mai plăcută.

Cum pot opri cookie-urile?

Vă puteƫi configura browser-ul să respingă fişierele cookie. Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secƫiuni sau pagini ale site-ului impracticabile sau dificil de vizitat şi folosit. Mai multe informatii despre cookie-uri puteƫi găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org  sau http://www.youronlinechoices.com/ro .

Ce tipuri de Cookie-uri sunt folosite?

În următorul tabel găsiƫi clasificarea şi descrierea Cookie-uri folosite pe site-ul www.hotelnautic.ro:

 1. Clauze de nerăspundere:

DUMNEAVOASTRĂ SUNTEŢI DE ACORD CĂ FOLOSIŢI SITE-UL PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC. S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L. nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la corectitudinea şi exactitatea acestor informații. Www.hotelnautic.ro este un site cu conținut informativ. S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L. nu garantează în nici un fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea şi integralitatea datelor şi informațiilor prezentate pe site. Eventualele neconcordanƫe sau erori care pot apărea la un moment dat intre conținutul site-ului si informațiile reale nu implica nici o răspundere, de orice natura, pentru S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L.. Ne rezervăm dreptul de a modifica, corecta, îmbunătăți site-ul în orice moment fără o notificare prealabilă. Dumneavoastră sunteți de acord că S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L. nu este responsabilă în orice mod pentru prejudicierea calculatorului dumneavoastră sau pentru interceptarea sau folosirea informațiilor de pe cardul de credit de către terțe persoane.

Datele și informațiile accesibile publicului pe acest site nu constituie recomandări, garanții, consultanta sau angajamente din partea S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L..

S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L. nu va putea fi făcută răspunzătoare fată de nici-o persoana/entitate pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect din folosirea site-ului, ca urmare a oricărei erori sau omisiuni. Ne rezervăm dreptul de a anula sau de a modifica rezervări atunci când se dovedește că un client este angajat în activități frauduloase sau nepotrivite, fără nici un fel de răspundere fată de dumneavoastră.

 1. Newsletter și materiale promoționale

În urma consimțământului dumneavoastră este posibil să primiți materiale promoționale, oferte sau chestionare din partea noastră sau a colaboratorilor noștri. În cazul în care doriți sa nu mai primiți astfel de materiale promoționale va rugam sa ne contactați folosind pagina de contact de pe site sau e-mail-ul contact@hotelnautic.ro.

 1. Tarife şi metode de plată acceptate

Tarifele afișate în site sunt exprimate în Lei, pe camera/apartament pe noapte si includ TVA, mic dejun, internet wireless gratuit.

Putem sa confirmăm rezervarea dumneavoastră numai dacă se achită avansul necesar specificat la condiƫiile de rezervare pentru oferta selectată. Pentru ca rezervarea să fie validă, vă rugăm să vă asigurați că toate datele dumneavoastră personale sunt corecte.

Rezervarea poate fi anulatâ conform politicii de anulare prezentată fiecărei oferte în parte. În caz de neprezentare sau anulare târzie SC Agrement Sport Club SRL își rezervă dreptul, fără o notificare prealabilă, să emită factura de penalizare pentru valoarea avansului achitat, respectând condiƫiile rezervaării dumneavoastră.

Plata se poate efectua online cu cardurile de tip Visa, Mastercard, Tichete De Vacanta şi Carduri – Cheques Vacances, Ticket Vacanta Edenred, Sodexo, transfer bancar sau numerar în locaƫia noastră.

 1. Animale companie

Animalele de companie nu sunt acceptate în incinta complexului nostru.

 1. Notificări

Orice notificări în legătura cu termenii și condițiile conținute pe site pot fi trimise la adresa: contact@hotelnautic.ro.

 1. Încetare

Acești termeni sunt în vigoare pe toată durata accesării site-ului. Dumneavoastră puteți înceta acești termeni în orice moment prin deconectarea de la folosirea Site-ului și prin distrugerea tuturor materialelor obținute și a tuturor documentelor aflate în legătură fie că sunt făcute în conformitate cu termenii Acordului, fie în orice alt mod.

 1. Legea aplicabilă

Legea aplicabilă este legea romăna. Eventualele litigii decurgând din acest acord vor fi soluționate la instanța competenta de la sediul S.C. Agrement Sport Club S.R.L.. Dumneavoastră sunteți de acord că orice acțiune în justiție decurgând din sau în legătură cu termenii prezentului Acord va fi introdusă la instanțele de judecată din România de la sediul S.C. Agrement Sport Club S.R.L.

Sus