Năvodari, Constanța

+15°C

Politica de confidențialitate

Vă mulƫumim pentru interesul acordat acestui website. Va prezentăm în ceea ce urmează detalii suplimentare cu privire la seriviciile şi politica Nautic Sport & Luxury Club.

 1. Acceptare

Acest acord stabilește folosirea de către dumneavoastră a site-ului de internet localizat la adresa www.hotelnautic.ro (denumit in continuare “site”) şi că sunteți de acord cu furnizarea datelor cu caracter personal și înțelegeți că serviciile hoteliere şi de turism nu pot fi prestate fără furnizarea datelor personale solicitate. Vă rugăm să citiți cu atenție termenii si condițiile de folosire prezentate mai jos înainte de a folosi sau de a obține orice material, produse sau servicii prin intermediul site-ului www.hotelnautic.ro.

S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L. utilizează informațiile personale pentru o mai buna înțelegere a nevoilor dumneavoastră, pentru a vă ajuta să finalizaƫi tranzacții sau comenzi, de a comunica, pentru a vă oferi servicii și suport, pentru a vă ține la curent cu serviciile furnizate și cu ofertele speciale și de sezon. Ocazional, folosim informațiile furnizate pentru a lua legătura cu dumneavoastră în scopul unor cercetări referitoare la serviciile furnizate de noi, în scopul de a optimiza serviciile oferite și de a fi pe măsura exigențelor dumneavoastră. Respectăm caracterul privat și securitatea informației furnizate atunci când utilizați acest site, inclusiv a datelor cu caracter privat, scop în care aplicăm prezenta politică. În cazul în care dumneavoastră puneți în mod voluntar la dispoziția S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L. orice date cu caracter personal, prin aceasta vă dați acordul ca S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L., în scopul și pe durata determinată de specificul tranzacției, să înregistreze aceste date și să le administreze.

 1. Înregistrarea datelor

S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L. prelucrează datele furnizate de dumneavoastră în vederea:

 • prestării serviciilor hoteliere și de turism;
 • efectuării de rezervări prin sistemele de rezervare online sau offline utilizate de Societate;
 • completării fișei de cazare și la efectuarea formalităților de plată;
 • transmiterii/recepționării de oferte de publicitate și marketing;
 • realizării unui interes legitim al societății sau al terțului căruia îi sunt dezvăluite datele pentru care v-ați dat consimțământul în momentul accesării serviciului.
 1. Utilizarea datelor

S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L. administrează și utilizează datele personale primite în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare. Orice date financiare colectate sunt folosite exclusiv pentru prelucrarea plaților autorizate prin serviciul de rezervări online.

Folosind proceduri interne stricte bazate pe reglementările legii nr. 677/2001 completată si modificată prin Legea nr. 506/2004, avem grijă ca datele cu caracter personal colectate să nu fie folosite în alte scopuri decât cele pentru care v-ați dat consimțământul.

Datele nu vor fi dezvăluite nimănui, cu excepția organelor abilitate (Poliƫia, SRI, etc) pe bază de cerere scrisă, în conformitate cu legislația în vigoare.

 1. Securitatea datelor

Pentru evitarea utilizării fără drept a datelor personale, S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L. utilizează proceduri interne și tehnologii de securitate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate din website-ul www.hotelnautic.ro

 1. Informare

Nu sunteți obligat(ă) să ne furnizați datele dumneavoastră în scopurile menționate la articolul 1 de mai sus. Pentru datele furnizate de dumneavoastră prin intermediul acestui site, asigurăm administrarea acestora în condiții de siguranță și vă garantăm drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora și de Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (dreptul de acces, de intervenție, de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale, de a vă adresa justiției, de a va opune în viitor prelucrării și de a solicita ștergerea lor. Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteți scrie la urmatoarea adresa: Str. B3, Nr. 56, Năvodari, Jud. Constanƫa, cod postal 905700, sau e-mail: contact@hotelnautic.ro.

 1. Legislație

Respectăm cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Prezenta politică de confidențialitate se supune legislației române în vigoare. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul nostru. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, litigiul va fi deferit instanțelor de judecată competente material și territorial.

Termeni şi condiții utilizare site

Acordul privind informaƫiile conƫinute în site şi folosirea acestuia:

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE FOLOSIRE PREZENTATE MAI JOS ÎNAINTE DE A FOLOSI SAU DE A OBŢINE ORICE MATERIALE, INFORMAŢII, PRODUSE SAU SERVICII prin intermeniul web-site-ului hotelnautic.ro. ACCESÂND hotelnautic.ro, VĂ ANGAJAŢI SĂ ACCEPTAŢI, FĂRĂ LIMITARE SAU CALIFICARE, TOŢI ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE. Dacă nu acceptaƫi aceşti Termeni şi Condiƫii vă rugam să părăsiƫi site-ul hotelnautic.ro.

 1. Termeni și condiții de utilizare

Acest document se referă la condițiile în care poate fi utilizat site-ul www.hotelnautic.ro. Accesând sau utilizând site-ul www.hotelnautic.ro, sunteți de acord cu termenii și condițiile de mai jos. Acest site este deținut de S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L.. Ne rezervăm dreptul, să schimbăm, să modificăm, să adăugăm sau să ștergem părți ale acestor termeni în orice moment, fără nici o notificare, și, în măsura în care nu se prevede altfel, aceste modificări vor deveni efective imediat; ca atare vă rugăm să verificați periodic schimbările în acești termeni. Faptul că veți continua să folosiți site-ul după efectuarea modificărilor la acest Acord va însemna că acceptați aceste modificări.

 1. Drepturile utilizatorului

Utilizatorul www.hotelnautic.ro are dreptul să vizualizeze site-ul pe monitorul calculatorului, să tipărească parți ale conținutului site-ului pe suport de hârtie și să salveze pagini in format electronic doar în scopuri personale, non-comerciale. Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislația română. În mod nelimitat site-ul și serviciile oferite de site nu sunt disponibile pentru persoanele sub 18 ani. Materialele localizate în sau prin site sunt furnizate de noi numai în scopuri de informare.

 1. Obligaƫiile utilizatorului

Acest Site, împreună cu toate modulele și materialele sale, este proprietatea înregistrată a S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L.

Sunteți de acord sa respectați următoarele obligații incluzând și fără a se limita la:

Obligativitatea de a nu copia, reproduce, republica, încărca, posta, modifica, transmite sau distribui fără permisiunea lui S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L. a site-ului si a materialelor prezentate. Folosirea neautorizată a acestui site și / sau a materialelor conținute în acest site poate încălca legea copyrightului, a mărcilor comerciale, legile privind proprietatea intelectuală sau alte legi.

Interzicerea transmiterii materialelor politice, pornografice, rasiste sau a altor materiale care contravin legii.

Interzicerea de a crea baze de date sau manuale prin descărcarea pagina cu pagina a conținutului site-ului. Copiile vor fi făcute doar conform termenilor de utilizare.

Informația pe care ne-o furnizați nu trebuie să conțină viruși, „Cai Troieni”, viermi, bombe logice sau alte metode de programare pentru calculatoare cu scopul de a interfața sau intercepta sistemul nostru.

Cererile privind redistribuirea sau republicarea de conținut vor fi adresate către S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L. la adresa: contact@hotelnautic.ro

 1. Conținut exterior

În conținutul site-ului nostru poate fi inclus conținut, modul statistici, adrese către si de la site-uri externe sau alte materiale de la părți terțe. Acestea sunt pentru că le consideram ca fiind de interes pentru dumneavoastră sau pentru S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L.. Ne declinăm orice responsabilitate fată de acuratețea, conținutul sau disponibilitatea informațiilor găsite pe site-uri care au legătură cu site-ul. Conținutul acestor site-uri se poate schimba fără să primim notificare în acest sens, de aceea nu suntem răspunzători pentru conținutul, serviciile sau alte situații în legătură cu sau provenite din orice alt site. Aceste alte site-uri pot permite propriile lor cookies către utilizatori, pot colecta date, solicita informații.

Ce sunt cookie-urile?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut şi ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur şi simplu “cookie”) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet “pasiv” (nu conƫine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaƫiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părƫi: numele şi conƫinutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenƫă a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului. Datorită cookie-urilor, site-ul reƫine, pe o perioadă de timp, acƫiunile şi preferinƫele dumneavoastră (login, limba, dimensiunea caracterelor şi alte preferine de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceƫi ori de cate ori reveniƫi la site sau navigaƫi de pe o pagină pe alta.

Cum și de ce folosim cookie-uri?

Folosim cookies pentru a îmbunătăƫi utilizarea şi funcƫionalitatea site-ului nostru şi pentru a înƫelege mai bine modul în care vizitatorii utilizează acest site, precum şi serviciile oferite de către acestea. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastră ne oferă o modalitate uşoara şi convenabilă pentru a personaliza sau a îmbunătăƫi experienƫa dumneavoastră pe site-ul nostru şi pentru a face următoarea vizită mai plăcută.

Cum pot opri cookie-urile?

Vă puteƫi configura browser-ul să respingă fişierele cookie. Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secƫiuni sau pagini ale site-ului impracticabile sau dificil de vizitat şi folosit. Mai multe informatii despre cookie-uri puteƫi găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org  sau http://www.youronlinechoices.com/ro .

Ce tipuri de Cookie-uri sunt folosite?

În următorul tabel găsiƫi clasificarea şi descrierea Cookie-uri folosite pe site-ul www.hotelnautic.ro:

 1. Clauze de nerăspundere:

DUMNEAVOASTRĂ SUNTEŢI DE ACORD CĂ FOLOSIŢI SITE-UL PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC. S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L. nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la corectitudinea şi exactitatea acestor informații. Www.hotelnautic.ro este un site cu conținut informativ. S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L. nu garantează în nici un fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea şi integralitatea datelor şi informațiilor prezentate pe site. Eventualele neconcordanƫe sau erori care pot apărea la un moment dat intre conținutul site-ului si informațiile reale nu implica nici o răspundere, de orice natura, pentru S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L.. Ne rezervăm dreptul de a modifica, corecta, îmbunătăți site-ul în orice moment fără o notificare prealabilă. Dumneavoastră sunteți de acord că S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L. nu este responsabilă în orice mod pentru prejudicierea calculatorului dumneavoastră sau pentru interceptarea sau folosirea informațiilor de pe cardul de credit de către terțe persoane.

Datele și informațiile accesibile publicului pe acest site nu constituie recomandări, garanții, consultanta sau angajamente din partea S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L..

S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L. nu va putea fi făcută răspunzătoare fată de nici-o persoana/entitate pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect din folosirea site-ului, ca urmare a oricărei erori sau omisiuni. Ne rezervăm dreptul de a anula sau de a modifica rezervări atunci când se dovedește că un client este angajat în activități frauduloase sau nepotrivite, fără nici un fel de răspundere fată de dumneavoastră.

 1. Newsletter și materiale promoționale

În urma consimțământului dumneavoastră este posibil să primiți materiale promoționale, oferte sau chestionare din partea noastră sau a colaboratorilor noștri. În cazul în care doriți sa nu mai primiți astfel de materiale promoționale va rugam sa ne contactați folosind pagina de contact de pe site sau e-mail-ul contact@hotelnautic.ro.

 1. Notificări

Orice notificări în legătura cu termenii și condițiile conținute pe site pot fi trimise la adresa: contact@hotelnautic.ro.

 1. Încetare

Acești termeni sunt în vigoare pe toată durata accesării site-ului. Dumneavoastră puteți înceta acești termeni în orice moment prin deconectarea de la folosirea Site-ului și prin distrugerea tuturor materialelor obținute și a tuturor documentelor aflate în legătură fie că sunt făcute în conformitate cu termenii Acordului, fie în orice alt mod.

 1. Legea aplicabilă

Legea aplicabilă este legea română. Eventualele litigii decurgând din acest acord vor fi soluționate la instanța competenta de la sediul S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L.. Dumneavoastră sunteți de acord că orice acțiune în justiție decurgând din sau în legătură cu termenii prezentului Acord va fi introdusă la instanțele de judecată din România de la sediul S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L.

Sus